Burlöv, Malmö

Tillsammans med vår partner Trianon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utvecklar vi området kring Burlöv Center. Det gynnsamma läget med goda kommunikationer till Malmö, Lund och Köpenhamn, gör Burlöv till en expanderande region.

Antal: ca 600 lägenheter
Upplåtelseform bostäder: hyresrätter, bostadsrätter
Byggherre: Burlöv Center Fastighets AB (ägs 50/50 av Wallfast & Trianon)
Skede: Detaljplan
Produktionsstart: december 2023

Burlöv Center

Burlöv Center ägs av Wallfast och Trianon gemensamt med lika andelar.

Centret omfattar 50 000 kvm lokalyta BTA och fastigheten Tågarp 15:4 ca 100 000 kvm.

Befintliga detaljplaner:

Kv Hanna

Trianon har utvecklat en detaljplan för Kv Hanna, som man fick via en markanvisningstävling, som har sålts in till det gemensamma bolaget.

Kv Hanna är nu under byggnation och färdigställs 2024-25.

Projektet omfattar 56 bostadsrättslägenheter och 55 hyresrättslägenheter, Totalt 111 lägenheter.

Detaljplan 262 Tågarp 15:1 m.fl.

Tidigare ägare Grosvenor tog fram en detaljplan som vi är på väg att genomföra.

Parkeringshus

Burlöv Center AB bygger ett parkeringshus som rymmer 755 bilar. Det ska försörja centret och bostäderna med P-platser och ägas av Burlöv Center AB.

Stora Kvarteret

Detta kvarter skall byggas av Burlöv Center AB, och innehåller 258 lägenheter, varav 96 blir bostadsrätter och 162 hyresrättslägenheter, samt lokaler i bottenvåningar.


Ytterligare projekt inom gällande detaljplan

Framtagande av en ny detaljplan i samarbete med Burlövs kommun och Fojab arkitekter. Den ligger på markparkeringsytorna och kommer omfatta ca 400 lägenheter.

Utveckling i kommande detaljplanearbete:

Ytterligare bebyggelse på parkeringsytor runt befintlig centrumbyggnad. Ca 300 lägenheter.

Skrivet om våra projekt i Burlöv:

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade