Värderingar

Det finns ett antal grundläggande värderingar som följt med och präglat Walfast och hela koncernens verksamheter sedan moderbolaget grundades 1934.

Pionjäranda
Vi har modet att pröva nya vägar; tekniska, organisatoriska eller finansiella utan att riskera koncernens tillgångar.


Långsiktighet

Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och vi tar hand om våra tillgångar med ett långsiktigt perspektiv.

Kvalitet
Allt vi engagerar oss i ska genomföras på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, samtidigt som vi har stor kostnadsmedvetenhet.


Miljö

Oavsett verksamhet, ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Vi löser inte ett miljöproblem med något som skapar ett nytt problem.

Socialt ansvar
Vi som medarbetare, arbetsgivare, partner och leverantör har ett ansvar gentemot de grupper i samhället vi på olika sätt påverkar. Vi behandlar alla människor med respekt, inom och utanför organisationen.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade