Rumsfilen, Hässelby

På egen mark i Hässelby vill Wallfast & Hässelby Hem uppföra 170 lägenheter i tre byggnader.

Antal: ca 170 lägenheter
Upplåtelseform:
Hyresrätter
Byggherre: Wallfast AB & Hässelby Hem
Arkitekt: Kontur Arkitektkontor
Skede: Projektet är inför granskning och antagande under Q1-2024

Planförslaget möjliggör tre nya byggnader med en omdanad gård
som följd. Två av byggnaderna placeras längs med Fyrspannsgatan medan den tredje placeras med gaveln mot Spiralbacken. Varje byggnad trappas i tre steg vilket får som följd att varje byggnad upplevs som tre sammanbyggda hus. Höjden varierar mellan 6 och 7 våningar. Parkering anordnas i delvis underjordiskt garage under byggnaderna.

Planområde:

Situationsplan:

Visionsbilder:

Situationsplan och visionsbilder per december 2023.

Rumsfilen 4 illustrerad i befintlig byggnation:

Illustrationer från januari 2024.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade