Social hållbarhet

Hållbarhet handlar inte bara om klimatet. För Wallfast är det också viktigt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill ge tillbaka till kvarteren som vi är verksamma i och stöttar flera projekt som stärker social hållbarhet.

Som hyresvärd och fastighetsutvecklare vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill skapa fastigheter och boendemiljöer som är socialt hållbara. Våra hyresgäster ska kunna känna sig trygga och trivas i såväl sitt hem som i området där de bor. Välmående kvarter vinner alla på. Därför är Wallfasts arbete med social hållbarhet långsiktigt. Vi samarbetar med aktörer som har lång erfarenhet och som vet vilka insatser som gör skillnad på riktigt.

1 %-målet

För att ta vårt ansvar som samhällsaktör har vi som övergripande mål att förmedla 1 % av våra lägenheter till social verksamhet och har sedan många år ett 40-tal lägenheter uthyrda till olika typer av bostadssociala engagemang, tex försöks- och träningslägenheter, olika typer av gruppboenden mm. I samband med flykting-kriser har vi tätt samarbete med Migrationsverket och Stadsdelsförvaltningen för att erbjuda hjälp till behövande.

Social hållbarhet i praktiken

Stockholms Stadsmission

I arbetet med vårt 1 %-mål samarbetar vi bland annat med Stockholms Stadsmission. I projektet Bostad först erbjuds hemlösa en bostad med målet att det ska bli lättare för dem att få en anställning och på sikt kunna ta över hyreskontraktet själva. Bostad först har gjort att många kunnat bryta långvarig hemlöshet och fått chansen till ett bättre liv.
Läs mer om Bostad först på Stockholms Stadsmissions hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huskurage

Ofta är grannarna de som märker våldet som sker bakom stängda dörrar. Huskurage är ett initiativ som ska göra det lättare för grannar att ingripa och förhindra våld i hemmet. Målet är att uppmuntra fler till att knacka på, hämta hjälp, ringa polis och kontakta socialtjänst. Wallfast är anslutna till Huskurage för att fler ska få kunskapen om hur man som granne bör agera. Läs mer om Huskurage på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Läxhjälpen

Sedan 2010 har Wallfast genom dotterbolaget Hässelby Hem finansierat stiftelsen Läxhjälpen på Smedshagsskolan i Hässelby. Här får elever som riskerar att inte få gymnasiebehörighet hjälp med sina läxor. Läxhjälpen har gett fina resultat där en stor andel av eleverna som deltagit blivit behöriga till gymnasiet.


Utöver dessa insatser har Wallfast också stöttat och samarbetat med följande verksamheter:

  • Samba Fotboll Academy som anordnar fotbollsträningar för ungdomar i Hässelby på lördagskvällar.
  • Kungliga Operans projekt Unga på Operan som syftar till att höja elevers skolresultat.
  • Skeppsholmsgården som anordnar långseglingar för barn och unga på somrarna.
  • Årliga donationer till Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare utan Gränser.

På vår hållbarhetswebb OurSustainableWay har vi samlat all info om vårt hållbarhetsarbete:

Wallfast är stolta över att vara en del av Soya Group, vars värdeord pionjäranda, långsiktighet, kvalitet, miljö och socialt ansvar genomsyrar hela verksamheten.
På en gemensam webbplats OURSUSTAINABLEWAY Länk till annan webbplats. har vi samlat alla våra hållbarhetsinititiativ, från läxhjälp till vinddrivna fartyg och fosfordamm.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade