Projektutveckling

Som projektutvecklare vill Wallfast vara med och påskynda utvecklingen mot hållbara och framtidssäkra hus. Varje nytt projekt är en ny möjlighet. Genom uppströmslösningar vill vi bygga rätt från början och realisera potentialen i dagens teknik. Samtidigt ska vi bygga med ödmjukhet inför framtidens innovationer – en framtidssäker fastighet är en flexibel fastighet, där vi redan nu planerar för att teknik och installationer ska kunna uppdateras.

Wallfasts byggprojekt genomsyras av moderkoncernens omfattande hållbarhetsarbete. När vi bygger nytt, bygger vi medvetet och med stor hänsyn till miljö och klimat. Wallfast är sedan 2002 certifierade enligt miljö-standarden ISO 14001 och vi följer högt uppsatta hållbarhetskrav för byggproduktion. Läs gärna mer om Wallfasts hållbarhetsarbete här

Precis som i förvaltningen av befintliga fastigheter sker Wallfasts fastighetsutveckling med långsiktighet och de boendes behov i åtanke. Vi vill skapa ändamålsenliga rum och ytor för aktivitet och livskvalitet. Vi bygger fastigheter som vi själva långsiktigt förvaltar och vår långa erfarenhet som hyresvärd gör att vi vet vad som krävs för att skapa ett kvalitativt boende.


Våra aktuella projekt

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade