Flytta in/Flytta ut

Flytta in

Här följer en checklista för dig som är nyinflyttad eller för dig som är på väg att flytta in.

Adressändring

Din nya adress anmäler du till Skattemyndigheten och Posten. På www.adressandring.se Länk till annan webbplats. kan du göra en flyttanmälan. Då underrättas ett flertal myndigheter, organisationer och företag genom SPAR, Statens Person- och Adressregister. Bank, försäkringsbolag etc meddelar du själv.

Namn på dörren

Hyresgästadministratörerna ordnar namn på dörren för nyinflyttade. Skulle du byta namn under tiden du bor hos oss, tex gifter dig, ska du skicka in ett intyg från Skatteverket. Skicka in till hyresadministration@wallfast.com

Elabonnemang

Som hyresgäst tecknar du själv abonnemang med en elleverantör. Glöm inte att läsa av eller ordna med avläsning av elmätaren och att säga upp ditt tidigare abonnemang. Nya mätare avläses automatiskt av elleverantören.

Telefon/Data/TV

Kontakta dina operatörer av telefon, data och TV om flytt eller uppsägning av abonnemang i god tid. Då undviker du att vara utan fungerande tjänster den första tiden i nya lägenheten.

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring eller meddela ditt nuvarande försäkringsbolag om din flytt. Det är mycket viktigt att du har en hemförsäkring om något händer med din lägenhet. Om du saknar hemförsäkring kan det leda till att du inte får ersättning vid exempelvis vattenskada, inbrott eller brand.

Nycklar och låsbyte

Dina nycklar till lägenheten, tvättstugan och eventuellt förråd får du kvittera av oss, dock tidigast den dag hyresavtalet träder i kraft. Läs mer under avsnittet "Nya nycklar".


Flytta ut

Glöm inte att:

 • Adressändra post (www.adressandring.se Länk till annan webbplats.)
 • Avbeställa eller omställa dags- och veckotidningar
 • Avbeställa elabonnemang (detta görs direkt till både el- och nätleverantören)
 • Avbeställa eller flytta telefonabonnemang
 • Tömma och städa vindsförråd, källarförråd och eventuella andra hyrda utrymmen
 • Transportera bort eventuella cyklar
 • Återlämna samtliga nycklar till oss

Städning

Lägenheten ska enligt hyreskontraktet vara väl städad och rengjord när kontraktstiden gått ut. Detta gäller även om lägenheten ska renoveras. Se checklista längre ner.

Borttransport av gamla saker

Du ansvarar själv för borttransport av möbler och annat som du inte längre vill ha. OBS! Möbler eller andra stora föremål får inte lämnas i soprummet eller i grovsoprum utan ska i första hand slängas på en återvinningscentral.

Medicin och andra kemikalier

Medicin får aldrig slängas i soporna eller spolas ned. Överbliven medicin ska lämnas tillbaka till Apoteket. Inte heller andra kemikalier som färg och lösningsmedel får slängas i soporna. Tänk på miljön!

Nycklar

När lägenheten lämnas för gott ska samtliga nycklar (även av hyresgästen tillverkade eller bekostade) återlämnas till oss senast sista hyresdagen.

Besiktning vid avflyttning

När du flyttar ut gör Wallfast en besiktning av lägenheten. Det innebär att vi kontrollerar att den är städad och noterar eventuell skada, som inte kan betraktas som normal förslitning. Skadan ersätts i så fall av den avflyttande hyresgästen. Förvaltaren och avflyttande hyresgäst kommer överens om tid för besiktning.

Utrustning/utförda arbeten som hyresgäst installerat och bekostat

Installationer/arbeten som hyresgäst gjort ska avlägsnas och lägenheten återställas i ursprungligt skick såvida inte annat avtalats. Vid tveksamheter, kontakta fastighetsförvaltaren. Observera att detta även gäller installationer och arbeten som tagits över från tidigare hyresgäst vid byte. Handikapphjälpmedel ska återlämnas till hjälpmedelscentral.

Övrigt
Fasta kryddhyllor och handdukshängare, fast monterade lampor, gardinfästen eller annat som är installerat av fastighetsägaren får inte tas bort. Brandvarnare får inte heller tas bort. Hyresvärden ansvarar inte för persienner. Oftast lämnas persienner av föregående hyresgäst och tas över av ny hyresgäst i befintligt skick.

Flytta ut - Checklista Städning inför besiktning

Kök

 • Spis: rengör spisplattor, ugn, plåt, glas, låda under, bakom spisen, sidor på spisen, sidorna på skåpen bredvid.
 • Fläkt: ta loss filtret, rengör, filtret avfettas.
 • Kyl/Frys: avfrosta frys, rengör noggrant, låt dörrarna vara öppna när strömmen är avstängd.
 • Diskbänken och diskhon: rengörs från smuts och fett. Rengör även under diskbänken.
 • Återmontering av bänkskåp om diskmaskin tagits bort.
 • Kakel och fogar: rengörs
 • Målade kök: torka av väggarna med våt trasa
 • Skåp, handtag och lådor: avfettas och torkas av

Bad/WC

 • Toalettstol: rengör hela toalettstolen. Lock ska tas bort om möjligt och rengöras, anslutning mot golvet skall rengöras.
 • Tvättställ: rengörs från fettlager och smuts.
 • Kaklad vägg och fogar: rengörs
 • Spegel och badrumsskåp: rengörs
 • Golvbrunn: rengörs
 • Badkar: front tas bort om möjligt och golvytan under rengörs.
 • Ventil rengörs

Generellt

 • Tapetserade väggar: dammas av
 • Målade väggar: torkas av med våt trasa
 • Sockeln/foder/lister: torkas av med våt trasa
 • Golv: rengörs
 • Fönster: putsas på alla sidor
 • Ventilationsluckor/strömbrytare: torkas av och dammsugs
 • Fasta lampor töms på damm och insekter.
 • Brandvarnare: se till att brandvarnarna fungerar. Byt batteri vid behov. Dammsug.
 • Vinds- och källarförråd: töms och städas ur
 • Balkong/altan: töms och rengörs
 • Egna cyklar och barnvagnar tas bort från allmänna utrymmen
logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade