Brandskydd

Om du upptäcker brand eller rök, ring genast larmnummer 112.

I din lägenhet finns en brandvarnare installerad. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri när det är slut och rengör brandvarnaren från damm och smuts kontinuerligt. Om brandvarnare saknas i din lägenhet, eller om den inte fungerar trots att du bytt batteri, gör då felanmälan om detta.

Brandskyddssreglerna innebär att fastighetsägare och hyresgäst har ett gemensamt ansvar för ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Det är viktigt att både ägare och hyresgäst har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna.

I hyresgästens ansvar ligger bland annat att se till att brandvarnaren fungerar och även att ha utrymningsvägar rena från bråte, till exempel i trapphus, entréer, på vindar och i källarutrymmen. Brännbara eller hindrande föremål får under inga omständigheter placeras i utrymningsvägar. Barnvagnar, cyklar, leksaker, skor etc. hör inte hemma i utrymningsvägar och riskeras att tas bort genom hyresvärdens försorg.

 

Om du ser något i ditt hus som antingen verkar brandfarligt eller som kan hindra boendes utrymning eller räddningstjänstens framkomst vid eventuell brand, meddela alltid felanmälan eller din fastighetsförvaltare.


Du kan få mer information via Räddningsverkets hemsida: msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Brandskyddsföreningen kan man också läsa goda råd om brandsäkerhet: brandskyddsforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade