Nyheter

Menhammar Stuteri föder upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Här bedrivs också hingsthållning med framstående travhingstar, jordbruk samt en mindre köttdjursuppfödning för växelbete och för att hålla sjönära marker öppna.

Hållbar nybyggnation

Utveckling för en framtid vi tror på

Vi tror på fastigheter som byggs med största hänsyn till miljön, som förvaltas på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt, och vi tror på att vi gemensamt kan bidra till att göra vår verksamhet och samhället än mer hållbart.