Kindstugatan 9

Gör din felanmälan här på webben:


  

  

Förvaltning Kindstugatan 9

Wallfast AB
Box 170 74
104 62 Stockholm
Tel växel: 08-772 07 00

Förvaltare: Martin Ölmedal
Tel direkt: 08-772 06 24
E-post: martin.olmedal@wallfast.com

För frågor om ditt kontrakt och hyra:

hyresadministration@wallfast.com

Akuta fel under icke kontorstid

Jourmontör Tel: 08-657 77 20

Med akuta fel menas risk för skada för folk eller egendom eller då sanitär olägenhet kan uppstå.
Övriga utryckningar debiteras hyresgästen.

Skadedjursärenden

Anticimex Tel: 08-517 634 00

Felanmälan, vardagar

Fastighetsägarna Stockholm
Tel: 08-617 76 00
Kl. 07.00-16.00 månd-torsd
Kl. 07:00-14:00 fred.
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se


Fastighetsbeteckning: Cassiopea 12
Adress: Kindstugatan 9logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2022 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade

Till toppen