Erik Dahlbergsgatan 26

Gör din felanmälan här på webben:


  

  

Förvaltning Erik Dahlbergsgatan 26

Wallfast AB
Box 170 74
104 62 Stockholm
Tel växel: 08-772 07 00

Förvaltare: Nick Holland
Tel direkt: 08-772 05 12
E-post: nick.holland@wallfast.com

För frågor om ditt kontrakt och hyra:

hyresadministration@wallfast.com

Akuta fel under icke kontorstid

Jourmontör: Tel: 08-657 77 20

Med akuta fel menas risk för skada för folk eller egendom eller då sanitär olägenhet kan uppstå.
Övriga utryckningar debiteras hyresgästen.

Hisservice

Amsler Hiss AB Tel: 08-746 80 25

Skadedjursärenden

Anticimex Tel: 08-517 634 00

Felanmälan, vardagar

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Tel: 08-586 26 330
Kl. 08.00-16.30
E-post: felanmalan@einarmattsson.se


Fastighetsbeteckning: Taptot 4
Adress: Erik Dahlbergsgatan 26

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2022 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade

Till toppen