Därför väljer Wallfast att bygga flervåningshus i trä

Tack vare tekniken med KL-trä är det i dag möjligt att bygga flervåningshus med trästomme i stadsmiljö. Fördelarna är många för miljön, fastighetsägare och boende.

Placeholder-bild

Att bygga trähus i stadsmiljö har fått ett uppsving i Sverige under de senaste åren, och nu bygger Wallfast sitt första flerfamiljshus med massiv trästomme. Ett femvåningshus på en innergård i Vasastan i Stockholm.

– I hundratals år har trä varit ett naturligt inslag i byggnation i Sverige och det är roligt att det nu kommer tillbaka mer och mer och att det i dag är möjligt att bygga större flerbostadshus i trä i innerstaden, säger Christer Nilsson, projektutvecklare på Wallfast.

Tekniken kallas för KL-trä, korslaminerat trä, och är massiva skivor av hyvlat virke som limmas ihop och läggs vartannat skikt korslagt, vilket ger en ökad stabilitet och därmed möjlighet att bygga högre. Wallfasts trähus byggs med en stomme av svensk skog.

Ekonomiska fördelar med trähus

Det finns flera bidragande faktorer till att trä blir mer populärt igen. Dels handlar det om konstruktionsmässiga fördelar eftersom trä väger betydligt mindre än betong och därför går snabbare att resa, vilket medför en besparing i produktionsfasen.
Något annat som snabbar på byggtiden är att trä inte behöver stå och torka lika länge som betong innan det går att fortsätta bygget.

– Det är egentligen inte en billigare produktion, men eftersom vi vinner tid på bygget sparar vi pengar på den högre räntan som är på byggnadskreditivet, och andra tidsbundna omkostnader, samtidigt som vi får huset inflyttningsklart tidigare och därmed kan vi få intäkter snabbare, säger Christer Nilsson.

Miljömässiga fördelar med trähus

Wallfast strävar alltid efter att göra sina fastigheter mer hållbara och att bygga stora flerfamiljshus i KL-trä har förutom de tidsmässiga fördelarna även många miljömässiga vinningar. Från stunden du tar ner ett träd till du har ett färdigt hus går det åt mindre energi jämfört med material som betong. Materialet väger mindre och därför blir till exempel transporter mer effektiva.
Trä är också ett förnyelsebart material som binder kol naturligt och hindrar det från att komma ut, som koldioxid, i atmosfären.

– Genom att bygga i trä tar vi ur kolet ur kretsloppet under en period. Efter kanske 100 år så kan man återvinna träet genom att till exempel omvandla det till värme. Först då återförs kolet till kretsloppet, säger Per Tunell, hållbarhetsansvarig på Soya Group, koncernen där Wallfast ingår.

Arbetsmiljön under produktion i ett hus med trästomme blir också bättre. Byggarbetsplatsen är mindre bullrig än när du jobbar med betong eller stål och det dammar mindre. Men även de boende kommer att få ta del av fördelar.

– När du kommer in i ett trähus känner du ett lugn, atmosfären, luftkvalitén och akustiken upplevs naturlig och mjukare, säger Christer Nilsson.

Utmaningar med att bygga i trä

Med trähusets alla fördelar, varför byggs det inte mer av trä i storstäder? Ett av svaren är att bygga med KL-trä är relativt nytt, det har inte gått att bygga så höga hus i trä förut.

Ett annat svar är att det i över hundra år var förbjudet att bygga högre flervåningshus i trä på grund av brandrisken. Försäkringsbranschen har varit skeptiska till att försäkra trähus och många av fördomarna kring brand levde kvar. I dag har mycket av det förändrats.

– Folk kan vara oroliga för att trä brinner, men hus med trästomme har ett högt brandmotstånd och med tillräckligt tjocka träbalkar släcker de sig själva, de brinner på ytan och slocknar innan det brunnit rakt igenom. Det är samma byggregler, krav och säkerhetsmarginaler för bland annat brand när vi bygger i trä som i betong, säger Christer Nilsson.

Även oron för att en vattenskada i trähus kan leda till fukt och mögel lättare än i stenhus menar Christer Nilsson är obefogad:

– Blir det en fuktskada kommer du kunna torka ut och sanera ett trähus snabbare än ett betonghus.

Hopp om fler trähus

Wallfasts trähus står klar för inflyttning under hösten 2024 och snart reser man trästommen på källaren och grunden. Förhoppningen är att den här fastigheten blir startskottet för fler trähus hos Wallfast.

– Trä har sina utmaningar och andra material har sina. Nu jobbar man även med stål och betong ur ett hållbarhetsperspektiv och dessa industrier fokuserar mycket på hur de ska minska sin klimatpåverkan. Vilka material vi kommer att se i framtidens byggnader återstår att se men KL-trä ser onekligen väldigt positivt ut, säger Per Tunell.


logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade