Möt våra medarbetare i Almedalen

Tillsammans med våra kollegor inom Soya Group, besöker vi Almedalen i år och vill gärna träffa dig där!

Placeholder-bild

Fotograf: Malin Ericsson, Region Gotland

Under årets Almedalsvecka finns flera av Wallfasts och Soya Groups medarbetare på plats och deltar med sin expertis. Vi arrangerar också ett eget seminarium om hur sjöfarten kan säkerställa sin framtida konkurrenskraft och om branschen är redo för en grön omställning.

Ta gärna kontakt och prata med någon av oss!

Bilder på: Per Tunell, Helene Samuelsson, Cecilia Kolga, Anders Thyberg, Johan Mattsson, Göran Söderdahl, Dennis Johansson, Niklas Blomqvist, Carl Talling, Joakim Bejtoft, Jens Jenslin, Gerry Blomqvist

Från vänster i övre raden:

Per Tunell, Soya Group
Vice President, Group Sustainability & Business Development, Soya Group. Har varit inom shipping-branschen i mer än 20 år. Starkt engagerad i att driva utveckling och värdeskapande i hela försörjningskedjan. Är en varm anhängare av hållbar sjöfart.
Email: per.tunell@soyagroup.com

Helene Samuelsson, Soya Group
VP Head of Communications Soya Group. Helene har lång erfarenhet av kommunikation och hållbarhetsfrågor. Har tidigare varit Kommunikationschef på Sveaskog och Preem.
Email: helene.samuelsson@soyagroup.com

Cecilia Kolga, Rederi AB Soya
Group Relations Executive Officer, Soya Group – anställdes 2001 som kommunikationschef men har sedan 2016 fokuserat på att arbeta med de filantropiska stödprogram som drivs inom Soya Group liksom för de sponsorupplägg som finns.
Email: cecilia.kolga@soyagroup.com

Anders Thyberg, Wallenius Lines
Senior Vice President – Investments, Wallenius Lines. Över 25 års erfarenhet i olika roller inom sjöfart och logistik. En del i detta är att verka för en framgångsrik och hållbar sjöfart.
Email: anders.thyberg@walleniuslines.com

Från vänster i mittenraden:

Johan Mattsson, Wallenius Marine
Chief Executive Officer (CEO), Wallenius Marine. Fyra decenniers erfarenhet inom PCTC och RoRo segmentet. Stort fokus på affärsutveckling och samarbetsmöjligheter.
Email: johan.mattsson@walleniusmarine.com

Göran Söderdahl, Wallenius Marine
Senior Commercial Manager, Wallenius Marine. Sjökapten med 24 år ombord på olika fartyg, 25 år inom shipping med stort fokus på nya affärer och samarbetsmöjligheter. Solid erfarenhet i operations och kunder. Göran finns också på plats i Almedalen för Lakeway Link och pratar gärna om överflyttning från land till sjö.
Email: goran.soderdahl@walleniusmarine.com

Dennis Johansson, Wallenius Marine
Head of Human Resources, Wallenius Marine. Sjökapten som efter en lång karriär till sjöss gick iland och har de senaste 12 åren varit verksam som personalchef. Engagerad i att stärka den svenska flaggans konkurrenskraft för att vara ett givet förstahandsval för svenska rederier.
Email: dennis.johansson@walleniusmarine.com

Niklas Blomqvist, Wallenius Marine
Miljö- & kvalitetschef på Wallenius Marine. 20 års erfarenhet i olika befattningar inom sjöfartsnäringen med focus på kvalitets, säkerhets samt miljöledning. Är starkt engagerad i att driva förändring samt minska industrins miljöpåverkan.
Email: niklas.blomqvist@walleniusmarine.com

 

Från vänster i nedre raden:

Carl Talling, Wallfast
Marknadschef, Wallfast. Civilingenjör Lantmäteri på KTH och anställd inom koncernen sedan 2003. Med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen har han i sin nuvarande roll ett brett ansvarsområde, omfattande bl.a. marknad, analys, transaktion, hållbarhet och projekt
Email. carl.talling@wallfast.com

Joakim Bejtoft, Wallfast
Chef Byggprojekt, Wallfast. Verksam sedan 1987 inom byggbranschen med både entreprenadverksamhet, projektering och projektledning. Sedan 2000 i huvudsak med projektutveckling av bostäder samt även ledningssystem.
Email: joakim.bejtoft@wallfast.com

Jens Jenslin, Wallfast
Projektutvecklare, Wallfast sedan 2007. Arbetar med Wallfasts stadsutvecklingsprojekt som till exempel Värtahamnen, Hässelby, Lidingö, Ekerö, Burlöv m fl. Är arkitekt i grunden och har jobbat med byggprojekt i olika former i 25 år.
Email: jens.jenslin@wallfast.com

Gerry Blomqvist, Wallfast
Administrativ chef på Wallfast och fastighetschef på Menhammar. Ansvarig för verksamhetens vindkraftssatsning. Fastighetsekonom och anställd på Wallfast sedan 2006.
Email: gerry.blomqvist@wallfast.com

Om Soya Group

Soya Group består av flera verksamheter och verkar inom sjöfart (Wallenius Lines och Wallenius Marine), fastigheter (Wallfast och Hässelby Hem), samt äger och driver Menhammar Stuteri och Menhammar Gård. Soya Group är också delägare eller finansiär av många innovationsprojekt för att utveckla en mer hållbar sjöfart. Soya Group drivs av samma pionjäranda, långsiktighet och sociala ansvarstagande som det gjorts sedan grundandet för 90 år sedan. Hållbarhet och samhällsnytta är centralt inom Soya Group, som har totalt 1 100 medarbetare till sjöss och på land.

 

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade