Fredmansgatan 100 år!

Wallfasts fastighet på Södermalm i hörnet Fredmansgatan/Kvarngatan byggdes för snart 100 år sedan, mitt under Swedish Grace-eran. Här har det huserat goss-skolor och sedan länge skolan Maria Elementar. Sedan Wallfast köpte fastigheten har man moderniserat och gjort flera anpassningar ur hållbarhetsperspektiv. Läs historien om en fastighet.

Placeholder-bild

För 100 år sedan startade byggprocessen av hörnfastigheten Fredmansgatan 1-3/Kvarngatan 18. I december 1922 inkom brev till Stockholms Stads Byggnadsnämnd där Fastighetsaktiebolaget Moderna Bostäder ansökte om godkännande av ritningar till ”nybyggnad å tomt inom kvarteret Nederland Mindre 21 å Södermalm här i staden”.

Arkitekt J. Östlihn gjorde ritningarna av en ”Bostadsfastighet med skola” och byggmästare var G. Hohmann. Under nästkommande år 1923-24 uppfördes ett hörnhus med 4-5 våningar samt takvåning. Gatufasaden var med gul puts och grå sockel. Taket av rött tegel och röd plåt. Fönstren var spröjsade. Entrén hade glasad port med golv och trappor av cementmosaik. Trappräcket var i metall med en skulpterad stolpe nedtill. Översta planet var utformat som förbindelsekorridor mellan de två trapphusen, och hade mellandörrar och väggar med gles marmorering.

Swedish Grace

Fastigheten byggdes under den så kallade Swedish Grace-eran. Perioden utgjorde kulmen på svensk arkitektur, stadsplanering och design. Klassisk inspiration kombinerades med socialt ansvar och en ökande yrkesmässig självkännedom hos arkitekter och designers. Stilmässigt var väggmålningar med blommotiv vanliga och fasaderna ofta strikt symmetriska med puts i mättade färger som rostrött, ockragult eller grönt.

Maria Elementar

De första åren disponerade Ångmans elementarskola för gossar lokalerna. När skolan upphörde i början av 1930-talet övertog Maria Elementar lokalerna. Från början var det också en skola enbart för gossar och hette Maria förberedande elementarskola för gossar, med smeknamnet "Smöris". 1947 blev Karin Engdahl ensam ägare till skolan och från 1964 Märta Fransson. 1965 bildades Stiftelsen Maria Elementarskola som övertog skolan och 1967 förvärvade Stiftelsen fastigheten. Idag är Maria Elementar en traditionell F-9 skola med runt 300 elever årligen.

Wallfast ägare

År 2013 vände sig rektor Märta Fransson och Stiftelsen till Wallfast för man var beredd att sälja fastigheten. Tack vare goda relationer blev det ett köpeavtal och Wallfast blev ny ägare och tog över förvaltningen av fastigheten. Sedan dess har man gjort flera renoveringsprojekt: modernisering av uppvärmning och ventilation som nu är försedd med teknik för värmeåtervinning, trapphusmålning där flera referenser till husets historia finns avbildade, målning av garaget och förberett för elbilsladdning, modernisering av husets bägge hissar med bibehållet tidstypiskt utseende, etc. Allt med intentionen att denna historiska byggnad ska vara levande och må väl i minst 100 år till.

Fastighetsförvaltare Jenny Segerström på Wallfast kommer sätta upp en tavla i entrén till huset med historiken för att uppmärksamma jubiléet.

Källa: Jenny Segerström, Wallfast & Stadsarkivet

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2022 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade

Till toppen