Startskott för nytt, kraftfullt vindkraftverk

I maj påbörjas uppförandet av ett nytt, kraftfullt vindkraftverk, som läggs till de fyra andra i Wallfasts innehav i Åsele i Västerbotten. Det nya verket ska kunna producera nästan tre gånger så mycket som de tidigare modellerna.

Placeholder-bild

Wallfasts ca tioåriga investering i vindkraft har varit mycket god, med en årlig avkastning på ca 7 %. Under tiden har dessutom tekniken utvecklats och dagens vindkraftverk är mer effektiva än tidigare modeller. Det nya verk som nu ska uppföras kan producera 16 GWH, jämfört med 6 GWH från de tidigare modellerna.

I maj gjuts fundamentet för det här kolossala verket. Leverans av själva vindturbinerna kommer i slutet av juli och 1 oktober ska vindkraftverket vara i gång och producera el.

Wallfast har även diskussioner om en större vindkraftspark om 12 verk.

Det förväntas bli ett enormt behov av el i Norrland där många nya industrier ska startas, till exempel produktionen av hållbart stål. Därför ser vi att utsikterna är goda, både att få igenom nya projekt men också att få tillbaka investeringarna, säger Gerry Blomqvist på Wallfast.

Läs mer om våra Energiprojekt

Källa: Gerry Blomqvist

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2023 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade

Till toppen