Tack till dig som är med och bidrar!

”Uppskattar fortfarande nya hissen”, ”Mycket glad över att ha fått Wallfast som hyresvärd”, ”Väldigt bra service”. Fina resultat i årets hyresgästenkät – men även områden att förbättra.

Placeholder-bild

Rekordmånga deltog i årets hyres­gästenkät och huvudfrågorna om trivsel, fastighetsskötsel, hållbarhet och kommunikation fick alla höga betyg. Genom att du som hyresgäst deltar i enkäten kan Wallfast fortsätta att utvecklas och arbeta för bästa möjliga boendesituation.

I tio års tid har i princip samma frågor ställts vilket gör det möjligt att följa olika trender. Tack vare enkätsvaren går det att se vad våra hyresgäster är nöjda och inte nöjda med, och hur detta förändrats med åren. Några frågor som stack ut i den senaste enkäten gäller matavfalls­insamlingen.

– Wallfast var tidiga med att införa matavfallsinsamling och nu är det obliga­toriskt för fastighetsägare att erbjuda matavfallssortering till sina hyresgäster. Det är en fråga som engagerar våra boende mycket och som många är nöjda med. Tack vare svaren i enkäten fick vi också höra om vissa brister, till exempel att det saknats avfallspåsar hos vissa eller att man inte vet var matavfallsinsamlingen är. Det är jätte­bra att vi nås av den informationen, säger Alf Wahlström, fastighetschef på Wallfast.

Alla fastighetsförvaltare får ta del av resultatet och kommentarerna som lämnas för att sedan kunna genomföra åtgärder där det är möjligt. Eftersom Wallfast tar in extern hjälp för exempelvis fastighetsskötsel är era åsikter värdefulla för att säkerställa att servicearbetet håller en bra och hög nivå.

– Vår målsättning är att ha så nöjda hyresgäster som möjligt, därför är det extra roligt att ta del av årets resultat där vi kan se en uppåtgående trend inom nästan alla kategorier och det högsta betyget sedan vi startade mätningarna, säger Carl Talling, marknadschef på Wallfast.

Alla som är med och svarar på hyres­gästenkäten gör en god gärning på flera sätt. Förutom att svaren är viktiga för både dig som hyresgäst och oss, bidrar det också till livsviktig välgörenhet eftersom du bara genom att delta skänker pengar till Läkare utan gränser. I år samlade alla deltagare tillsammans in nära 20 000 kronor.


Foto: Wallfast

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade