Uppdaterade priser för nycklar och låsbyte

Dina nycklar är är värdeföremål och av avgörande betydelse för den gemensamma säkerheten i fastigheten. De representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilka nycklarna går.

Placeholder-bild

Vi har uppdaterat priserna för byte av låscylinder till lägenhet, och nya cylindrar till tvättstuga och postbox.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade